fbpx
O neformalni ekonomiji

| 50 odtenkov sive ekonomije

Neformalna ekonomija (imenujemo jo lahko tudi siva ekonomija) predstavlja raznolik nabor gospodarskih dejavnosti, podjetij in delavcev, ki niso urejeni ali zaščiteni s strani države. Prvotno se je neformalna ekonomija uporabljala za samozaposlitev v malih neregistriranih podjetjih, kasneje se je koncept neformalnosti razširil tudi na zaposlovanje delavcev na črno in utajo davkov. Tako opredeljena siva ekonomija obsega polovico do tri četrtine nekmetijske delovne sile v državah v razvoju.

Ko je v to dejavnost vključeno še kmetijstvo, je delež neformalnih zaposlitev v skupni zaposlenosti še višja: večja kot 90 odstotkov, v nekaterih državah v Južni Aziji in Podsaharski Afriki. Čeprav primerljive ocene za razvite države niso na voljo, dokazi kažejo, da nestandardna delovna mesta in samozaposlovanje predstavljajo velik (več kot 25%) in rastoči delež celotne zaposlenosti v zahodni Evropi in Severni Ameriki. Skratka, danes siva ekonomija predstavlja pomemben delež svetovnega gospodarstva in delovne sile.

Že od svojega ''odkritja'' v začetku leta 1970 je siva ali neformalna ekonomija in njena vloga v gospodarstvu sprožila burne razprave. Nekateri opazovalci vidijo sivo ekonomijo v pozitivnem smislu, saj predstavlja nekakšen inkubator za smele podjetniške ideje, prav tako pa posameznikom omogoča preživetje v času gospodarske krize. Medtem ko drugi na njo gledajo bolj problematično, saj se neformalni podjetniki namerno izogibajo regulaciji in obdavčitvi, s tem pa država izgublja prihodke, ki bi jih lahko vložila v infrastrukturo ali kako drugo javno dobrino.

Danes je po vsem svetu ogromno zanimanje za ta pojav. To pa izhaja iz dejstva, da se siva ali neformalna ekonomija ni le povečala, temveč se je pojavila tudi v novih preoblekah in na nepričakovanih mestih. Predstavlja pomemben, vendar prevelik delež v svetovnem gospodarstvu in delovni sili. Bolj očitna je postala v zadnjem obdobju svetovne recesije.

Sara Dobelšek

Povzeto po: Wiego. B.l. About the Informal Economy. Dostopno TUKAJ

Projekt »50 odtenkov sive ekonomije« financira Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM), aktivnosti, ki jih bomo v okviru projekta izvajali pa bodo potekale s podporo Urada Republike Slovenije za mladino.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00