fbpx
Sankcije niso vedno rešitev

| 50 odtenkov sive ekonomije

Pozitivne spodbude za vključevanje v legalni trg dela so v resnici veliko bolj učinkovite v boju proti sivi ekonomiji kot negativne v obliki denarnih kazni za kršitelje.

Njihovi učinki niso le trenutni in se ne kažejo le v zmanjšanju sive ekonomije, temveč so usmerjeni v dolgoročno urejanje trga dela, kar spodbudno vpliva tudi na ekonomijo države.

 Mini zaposlitve v Nemčiji
ID-100183714Nemčija ima vzpostavljen sistem tako imenovanih mini zaposlitev. Njihov namen je, da zmanjšajo birokratske ovire in davčne obremenitve tovrstnega zaposlovanja. Da predstavljajo učinkovit način zaposlovanja kaže podatek, da je le v takšno vrsto zaposlovanja vključenih skoraj 13 odstotkov Nemcev.

Kljub prvotnem namenu, da s sistemov mini zaposlitev v legalni trg dela privabijo predvsem slabše plačane delavce, ki so bili najbolj podvrženi delovanju v območju sive ekonomije, se je ta ukrep dobro prijel tudi med Nemci, ki so že vključeni v trg dela. V letu 2012 se je mini zaposlitev, kot dodatek k redni zaposlitvi, poslužilo 2,6 milijonov posameznikov, kar je trikrat več kot leta 2003.

Služba za 450 evrov
solaNemške mini zaposlitve so dobile ime služba za 450 evrov, ki predstavlja zgornjo mejo zaslužka najmanj plačanih del, ki so po navadi tudi kratkotrajna. Takšne zaposlitve tudi niso v celoti vključene v sistem socialne varnosti. Tisti, katerim ta način dela predstavlja edini dohodek prispevajo v pokojninsko blagajno. Ne prispevajo pa te zaposlitve ničesar v zdravstveno blagajno in ne omogočajo izplačila nadomestila v primeru brezposelnosti.

Nekaj dejstev o mini zaposlitvah, ki so zelo pogoste prav med študenti:
1- Zgornja meja zaslužka je 450 EUR.
2 - Zaposleni so izključeni iz sistema socialne varnosti.
3 - Zaposleni plačujejo 3,9 odstotka bruto dohodka v pokojninsko blagajno.
4 - Del vplačila v pokojninsko blagajno krije dodajalec, in sicer 15 % bruto dohodka.
5 - Posameznik lahko opravlja več mini zaposlitev, vendar njegov dohodek ne sme presegati 450 EUR.
6 - Ko dohodek preseže 450 EUR mora zaposleni plačevati tudi ostale prispevke za socialno varnost.
7 - Kratkotrajne zaposlitve trajajo največ 2 meseca ali 50 delovnih dni v letu.

"Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru kampanje Vklopi razum – zahtevaj račun!', katere namen je ozaveščanje javnosti o negativnih posledicah sive ekonomije".

header-image-50-odtenkov


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00