fbpx
Davčno opismenjevanje mladih

| 50 odtenkov sive ekonomije

S projektom davčnega opismenjevanja mladih želijo na finančni upravi doseči dva cilja: krepitev davčne kulture s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju mladih ter krepitev družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbene vrednote.

Za obvladovanje sive ekonomije in dvig davčne kulture v Sloveniji je treba spremeniti način razmišljanja in ozavestiti negativne posledice neplačevanja davkov, ugotavljajo na upravi, zato so takšne preventivne aktivnosti med mladimi pomembne.

Sodelovale so šole
K sodelovanju v projektu so povabili osnovnošolce in srednješolce. Odzvalo se je 38 osnovnih in srednjih šol s kar 2.500 učenci in dijaki. V sklopu projekta je bilo opravljenih veliko predavanji, ki so zajela kratek pregled zgodovine davkov, davke v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju, pomen plačevanja davkov in namen porabe davčnih prihodkov ter družbene posledice izogibanja davčnim obveznostim.

So mladi ozaveščeni?
V okviru projekta so opravili tudi anketo med mladimi o pomenu plačevanja davkov.žoga Analiza je pokazala razliko med zavedanjem o pomembnosti plačevanja davkov med udeleženci projekta in tistimi, ki v projekt niso bili vključeni. Rezultati kažejo tudi, da imajo mladi večinoma negative informacije o davkih, ki pritičejo povišanju davkov, nezadovoljstvu z davki, uvedbo novih davkov ipd. Kar kaže na to, da se o pozitivnih vidikih plačevanja davkov premalo govori, saj se mladi večinoma ne zavedajo, da se iz pobranih davkov financirajo javne dobrine, kot so šolstvo, zdravstvo, socialni transferji, infrastruktura ipd.

Z ustreznimi didaktičnimi in vsebinskimi pristopi je zavedanje o pomenu plačevanja davkov med mladimi mogoče dvigniti na višjo raven in dvigniti njihov interes za boljšo finančno pismenost in posledično višjo davčno kulturo, še ugotavljajo na FU.

"Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru kampanje Vklopi razum – zahtevaj račun!', katere namen je ozaveščanje javnosti o negativnih posledicah sive ekonomije".

header-image-50-odtenkov


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00