fbpx
Kako mladi razumejo davke

| 50 odtenkov sive ekonomije

V okviru projekta Davčno opismenjevanje mladih v šolskem letu 2014/2015 je bila izvedena tudi empirična raziskava med učenci in dijaki, v kateri je sodelovalo več kot 1.600 mladih. V raziskavo so bili vključeni mladi, ki so sodelovali v projetki, ter tisti, ki v projektu niso sodelovali. Mladi, ki so bili v projekt vklučeni, so poslušali vrsto predavanja a temo davkov, njihove zgodovine, zakaj so potrebni in kakšne so družbene posledice neplačevanja davkov.

 
Kako mladi razumejo davke?
Ne glede na udeležbo v projektu, mladi menijo, da je davek obvezna denarna dajatev. Ob tem pa več tistih, ki so bili udeleženih v predavanjih meni tudi, da je plačevanje davkov pomembno za delovanje države. Da gre za obremenitev državljanov pa meni več tistih, ki v projekt niso bili vključeni.young Zanimivo je, da se takšno mnenje širi z starostjo, saj tako meni le okoli 20 odstotkov osnovnošolcev, medtem ko je ta odstotek pri srednješolcih že precej višji (okoli 35 odstotkov). Mladi informacije o davkih večinoma dobijo na televiziji, sledita šola in domače okolje. Internet kot vir informacij pa je pogostejši pri srednješolcih. Informacije, ki jih pridobijo pa so večinoma negativne, saj se nanašajo na povišanje davkov in nezadovoljstvo z davki.

Ali mladi vzamejo račun?
Zanimiva je tudi raziskava o tem, kako se mladi vedejo pri plačevanju, ali vzamejo račun. Okoli dve tretjini anketiranih nikoli ne vzame računa na tržnici in pri inštruktorju. davekTretjina jih ne vzame računa v pekarni, baru, restavraciji ali pri frizerju. Kot pomemben razlog, da vzamejo račun, navajajo dejstvo, da lahko z njim uveljavljajo garancijo. Le nekaj več kot 20 odstotkov pa jih meni, da s tem prispevajo k bolj pravilnemu plačevanju davkov.

Država ne more delovati brez davkov


Skoraj polovica mladih anketirancev meni, da morajo davke plačevati vsi, ne glede na prihodke, ravno toliko jih meni tudi,  da je neplačevanje davkov kaznivo dejanje, saj jih kar 61 odstotkov meni,  da država ne more delovati brez plačila davkov. Več kot dve tretjini anketirancev meni, da bi država morala del sredstev, pridobljenih s pobiranjem davkov nameniti zdravstvu, nekaj več kot polovica bi jih denar namenila tudi izobraževanju in gradnji ter vzdrževanju infrastrukture.

"Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru kampanje Vklopi razum – zahtevaj račun!', katere namen je ozaveščanje javnosti o negativnih posledicah sive ekonomije".

header-image-50-odtenkov

KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00