fbpx
Merljivost sive ekonomije - 2.del

| 50 odtenkov sive ekonomije

O nekaterih metodah merjenja sive ekonomije smo že pisali. V tem prispevku nadaljujemo z objavo posrednih pristopov.

 
Upoštevanje transakcij

creditEkonomist Edgar Feige je razvil pristop, ki temelji na formuli MV = pT. M je denar, V je hitrost, p so cene in T so transakcije. Glavna predpostavka je, da je razmerje med skupnim obsegom transakcij in BDP-jem ves čas konstantno. Vrednost nominalnega BDP-ja predstavlja pT, siva ekonomija pa je razlika med nominalnim BDP-jem in uradnim BDP-jem države. Ta pristop poraja mnoga vprašanja. Je Feige izhajal iz izhodiščnega leta, ko ni bilo sive eknomije? Tudi domneva, da je razmerje med transakcijami in nominalnim BDP konstanta, je prav tako vprašljiva. Težko je tudi pridobiti natančne ocene skupnih transakcij.

Povpraševanje po denarju
Pristop uporablja povezavo med povpraševanjem po denarju in davčnimi pritiski in predpostavlja, da siva ekonomija uporablja gotovino. Če se povečujejo davčne obremenitve in povpraševanje po denarju, potem to kaže na povečanje sive ekonomije. Vendar vse transakcije sive ekonomije ne potekajo v gotovini. Pristop uporablja samo faktor davčnih bremen in ne davčne morale in zakonodaje.

Fizikalni pristop
Ta metoda predpostavlja, da je poraba električne energije pravi fizikalni indikator formalne in neformalne ekonomije. Poraba elektrike/BDP = 1.8. Če poraba elektrike raste, BDP pa ne, to kaže na rast sive ekonomije. Kritiki te metode opozarjajo, da vse aktivnosti sive ekonomije ne porabljajo veliko električne energije. Če pa jo uporabljajo, lahko poiščejo tudi druge vire, kot so plin, olje ali premog.


Izbira prave metode za merjenje sive ekonomije je odvisna od ciljev, ki jih želimo doseči. Za makroekeonomske analize zadostuje metode posrednega pristopa, mikroekonomske analize pa bomo lažje naredili z rabo neposrednega pristopa, ki temelji na raziskavah.

"Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru kampanje Vklopi razum – zahtevaj račun!', katere namen je ozaveščanje javnosti o negativnih posledicah sive ekonomije.

header-image-50-odtenkov

KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00