fbpx
Vabilo v projekt KUL SLUŽBA

| Zaposlovanje

Mestna občina Ljubljana predstavlja projekt zaposlovanja teže zaposljivih mladih Kul služba! S tem se uresničuje eden od ključnih ciljev Strategije MOL za mlade 2016–2025, usmerjen v povečanje zaposlovanja mladih.

Mestna občina Ljubljana se usmerja v oblikovanje celovitih in med seboj usklajenih politik, ki izboljšujejo položaj mladih, jim ponujajo več možnosti za njihov razvoj, zaposlitve, kakovostno preživljanje prostega časa in bivanje v Zeleni prestolnici Evrope 2016.
matej-pusnik-01721Projekt zaposlovanja teže zaposljivih mladih Kul služba! sta zasnovala Urad za mladino MOL in Javni zavod Cene Štupar, k sodelovanju pa je pristopil tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Projekt Kul služba! je drugačen od obstoječih programov spodbujanja zaposlovanja mladih po tem, da se mladi skozenj usposabljajo za konkretna delovna mesta. Ne gre zgolj za zviševanje kompetenc mladih in za pridobivanje novih referenc, temveč za proces, ki bo mladim resnično lahko omogočil zaposlitev v enem od 17 javnih zavodov ali podjetjih, katerih ustanoviteljica je MOL. V prvi izvedbi projekta bo vanj vključenih okoli 60 mladih, ki se bodo usposabljali za 26 delovnih mest.

Projekt se bo izvajal v treh fazah:

1. Usposabljanje mentorjev

Javna podjetja in zavodi so izbrali sodelavce, ki so bili vključeni v prvo fazo projekta – usposabljanje mentorjev. Minuli teden se je izobraževanja udeležila prva skupina enajstih mentorjev, ta teden se jih usposablja še petnajst. Gre za intenzivno usposabljanje, ki traja štiri delovne dni, na njem pa bodoči mentorji osvojijo veščine, ki so pogoj za uspešno opravljanje te vloge: pridobijo osnovna praktična znanja pedagogike in andragogike, osnove didaktike in oblikovanja učnih metod. S tem želimo spodbuditi tudi mentorski pristop v podjetjih in medgeneracijsko sodelovanje.

2. Usposabljanje težje zaposljivih mladih

Sledilo bo javno povabilo mladim za vključitev v program usposabljanja za v nadaljevanju navedene poklice, ki ga bo Urad za mladino MOL objavil predvidoma 11. aprila 2016. Namenjeno bo mladim s stalnim prebivališčem v MOL, starim do 29 let, ki imajo na Zavodu RS za zaposlovanje status iskalcev prve zaposlitve. Takšnih oseb je trenutno dobrih dva tisoč.

Širši izbor kandidatov za konkretno delovno mesto bodo opravili delodajalci in izbrali 2–3 najboljše kandidate za usposabljanje. Ti bodo morali izkazati reference in motivacijo, po koncu usposabljanja pa bodo najprimernejšega kandidata delodajalci izbrali za trimesečni proces usposabljanja na delovnem mestu, ki bo pomenil najmanj toliko trajajočo redno zaposlitev. Čeprav se projekt usmerja v eno najbolj ranljivih skupin na trgu dela, mlade, vendarle to ni socialni projekt, temveč išče najboljše mlade kadre za konkretna delovna mesta.

Nosilec programa usposabljanja mentorjev je Javni zavod Cene Štupar, pri dvotedenskem delu z mladimi, pred vključitvijo v usposabljanje na delovnem mestu, pa bodo pomembno vlogo prevzeli programski partnerji s področja mladinskega sektorja – Javni zavod Mladi zmaji, Zavod Bob in Zavod Nefiks.
Delo z mentorjem, usposabljanje za konkretno službo, bo potekalo tri mesece v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu« ob podpori Zavoda RS za zaposlovanje.

3. Potencialna zaposlitev v podjetju

Vodstvo podjetja ali javnega zavoda bo po tromesečnem usposabljanju odločilo, ali bo z vključeno mlado osebo sklenilo delovno razmerje. To bo odvisno od uspešnosti kandidata za zaposlitev in od zmožnosti podjetja ali zavoda za financiranje te zaposlitve. Avtomatizma med usposabljanjem in zaposlitvijo ne bo. Cilj projekta je trajno zaposliti čim večji delež mladih, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje.

S projektom Kul služba! Mestna občina Ljubljana sporoča, da se zaveda občutljivega položaja mladih na trgu dela, podjetja v okviru velike mestne družine pa se lahko izkažejo kot mladim prijazna in še bolj družbeno odgovorna, hkrati pa s tem projektom uresničijo nekatere lastne cilje, ki so povezani s kadrovsko krepitvijo in usposabljanjem njihovih sodelavcev.

Mestna občina Ljubljana si bo prizadevala za nadgradnjo projekta v smislu širšega nabora poklicev, tako iz zasebnega in nevladnega sektorja, kot tudi v smeri podaljševanja dobe usposabljanja na delovnem mestu. Pričakujemo, da bomo v ta namen pridobili evropska sredstva, ko bodo na voljo.

KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00