fbpx
ZDA in siva ekonomija

| 50 odtenkov sive ekonomije

Eden glavnih razlogov za obstoj sive ekonomije v ZDA je izogibanje plačilu davkov. Vse več regulacij na področju trga dela še povečuje stroške poslovanja, zato se mnogo podjetnikov nagiba k temu, da svoje poslovanje prikriva pred državnimi organi.
 
Izogibanje davkom in korupcija
Predpisi zahtevajo od delodajalcev, da plačujejo prispevke za socialno varstvo svojih zaposlenih. Delodajalci se tega ogibajo tako, da zaposlenih ne prijavijo, da jih zaposlijo da krajši delovni čas ipd. Najbolj ogrožena skupina so ilegalni priseljenci, ki jih revščina pogosto prisili v to, da sprejmejo kakršnokoli plačano delo. Velikokrat se tudi sami izogibajo formalnim zaposlitvam, saj bi jih tako lahko hitro odkrili in izgnali iz države.
 
 
Pomemben dejavnik, ki zvišuje delež sive ekonomije, je tudi korupcija na ravni vlade in lokalnih organov. Zelo pogosta je zloraba javnih pooblastil za doseganje zasebne koristi.
 
 
Glede na zapisano bi pričakovali, da imajo države z nižjimi obdavčitvami, manj predpisi in nižjo stopnjo korupcije tudi manjši delež sive ekonomije. Tako ugotavlja tudi Mednarodni denarni sklad (IMF): "Države z relativno nizkimi davki, manj obsežno zakonodajo in predpisi ter dobro uveljavljeno pravno ureditvijo beležijo nižjo stopnjo sive ekonomije."
 
 
Kakšen delež sive ekonomije ima ZDA?
Ocena deleža sive ekonomije je zelo težavna, saj je težko določiti, kateri način za pridobivanje je najboljši. Anketa med prebivalci je zelo neposreden način banner-1082652 640za pridobivanje informacij, vendar gre za tematiko, ki marsikoga prisili v neiskrenost. Obstajajo tudi bolj posredni pristopi, kot je analiza makroekonomskih kazalnikov, npr. analiza valute (odstopanja v povpraševanju po gotovini).
 
 
Friedrich Schneider ocenjuje delež sive ekonomije v ZDA na 7,2 odstotka BDP-ja, kar je pod povprečjem OECD (13 %). Ugotavlja tudi, da je po letu 2008, ko naj bi se začela gospodarska kriza, naraščal tudi delež sive ekonomije. To se kaže tudi v upadu formalnih zaposlitev, povečevanje gotovine v obtoku in sumljivo povečano prodaje na drobno kljub večji brezposelnosti. Ekonomist Edgar Feige je ocenil , da je siva ekonomija v letu 2012 znašala približno 12 odstotkov BDP-ja.
 
 
Siva ekonomija nima pozitivnih učinkov
Recesija, ki je sledila gospodarski krizi, je mnoga podjetja prisililo v zniževanje stroškov in števila zaposlenih. Medtem ko nekateri vidijo povečano delovanje v sivi ekonomiji kot način, da gospodarstvo okreva, so mnoge negativne posledice gospodarstva v senci očitne. Ena od teh slabosti je izguba javnofinančnih prihodkov. Leta 2012 je bilo tako izgubljenih skoraj 500 milijard dolarjev. Prav tako se delavci v sivi ekonomiji ne morejo zanesti na socialno pomoč ali pravno zaščito. Tako so le še bolj na udaru za izkoriščanje in obsojeni na delo na črno.

"Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru kampanje 'Vklopi razum – zahtevaj račun!', katere namen je ozaveščanje javnosti o negativnih posledicah sive ekonomije."

logo 50 odtenkov sive ekonomije


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00