fbpx
So davčne blagajne učinkovite?

| 50 odtenkov sive ekonomije

Pozitivni učinki uvedbe davčnih blagajn se kažejo v povečanju prijavljenega prometa in povečanju vplačil DDV ter večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje. Vlada RS je v proračunu 2016 predvidela 75,0 mio EUR dodatnih prihodkov iz naslova učinkov uvedbe davčnih blagajn. Vplačila DDV-ja so se v primerjavi z lanskim letom na splošno povečala za 4,6 odstotkov oziroma 33,6 mio EUR, prispevki in dohodnina pa za 5,8 odstotkov oziroma 89,3 mio EUR.
counter-309880 640 Če pogledamo samo uporabnike davčnih blagajn, so se neto vplačila DDV povečala za 4,9 odstotkov oziroma 13,7 mio EU, plačilo prispevkov in dohodnine pa za 4,8 mio EUR.

Številke so pozitivne:
dodatnih 33,6 mio EUR vplačil DDV
dodatnih 89,3 mio EUR vplačil za prispevke in dohodnino
22.705 novoprijavljenih oseb v zavarovanje

Celoten promet uporabnikov davčnih blagajn je v obdobju februar - april 2016 znašal 5.387 mio EUR, kar je 5.7 odstotka več kot prejšnje leto. V dejavnosti gostinstva so mali zavezanci izkazali za 20,7 odstotkov več neto DDV kot v enakem obdobju lani. Del povečanih plačil v javnofinančnih prihodkih na postavki DDV je tako mogoče pripisati uvedbi davčnih blagajn ter izkazanim višjim dobavam blaga in storitev ter obračunanem DDV pri zavezancih, ki poslujejo gotovinsko.

 

Preprečevanje dela na črno Kar 22.705 fizičnih oseb zaposlenih pri 9.361 delodajalcih se je na novo prijavilo v zavarovanje za socialno varnost, zaradi česar so se povečala plačila prispevkov za socialno varnost ter akontacije davka od dohodkov iz zaposlitve. Del teh prijav je posledica dejstva, da FURS s pomočjo podatkov v okviru davčnih blagajn nadzira tudi delo in zaposlovanje na črno. 13. maja je 54.035 davčnih zavezancev že prevzelo 72.522 digitalnih potrdil za uporabo sistema davčnega potrjevanja računov. Račune je prek davčnih blagajn davčno potrdilo 46.527 zavezancev, pri čemer podatki kažejo, da se zavezanci še vedno vključujejo v sistem. Do 13. 5. 2016 so zavezanci skupaj davčno potrdili že več kot 346 milijonov računov.

Vir: Proti sivi ekonomiji

"Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru kampanje 'Vklopi razum – zahtevaj račun!', katere namen je ozaveščanje javnosti o negativnih posledicah sive ekonomije."

logo 50 odtenkov sive ekonomije

 KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00