fbpx
Dejavnosti Zavoda Nefiks

| Aktualno

Nefiks logo www 200pxBeleženje neformalno pridobljenega znanja z Nefiksom
Z indeksom Nefiks (knjižico) in e-Nefiksom, ki se nahaja na portalu www.nefiks.si, mladim pomagamo zabeležiti vse kompetence, ki so jih pridobili pri vseh vrstah neformalnega učenja; tako pri izobraževanju, kakor tudi pri delu.

 

Nefiksovci so v prvi vrsti
mladiinkompetentni hash 600pxDokaz za to so številni mladi, ki so skozi naše projekte razvijali kompetence, da danes lahko zasedajo odgovorna delovna mesta doma in v tujini. Da bo tvoj CV poln referenc, kompetenc, dokazov o tvoji usposobljenosti, predvsem pa zato, da boš že tekom izobraževanja razvijal vse svoje potenciale in osebno spoznaval delodajalce, se pridruži eni od številnih Nefiksovih aktivnosti.

 


 

Aktualni projekti

Nefiks tutorji logo 200pxNefiks tutorji
Skupina tutorjev, prostovoljcev, ki med vrstniki promovira Nefiks in mladim pomaga pri razvoju zaposlitvene pismenosti. Mladim pomagatjo pri prepoznavanju in beleženju neformalnega znanja v Nefiks. Hkrati je to odličen prvi korak k sodelovanju z Nefiks ekipo pri projektih in ostalih aktivnostih.

kolegice promo image 2019Kolegice
Vsaka posameznica ima možnost spoznati in se povezati z uspešno žensko iz svojega bodočega poklica. Ta postane njena mentorica — »kolegica«.
Dobivata se najmanj enkrat mesečno, za približno eno uro, na teh srečanjih pa razpravljata možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev v določenem poklicu.

Nefiks karierni klubi logo 200pxNefiks karierni klubi
Delujejo na različnih šolah po Sloveniji. V vsakem klubu je med 8 in 15 srednješolcev, ki se tedensko srečujejo z željo načrtovati svoje nadaljnje izobraževanje in kariero. Glavna načela, ki jim tako vodje - Nefiks tutorji, kakor tudi udeleženci sledijo, so načela Zavoda Nefiks.
Zaradi zaznane potrebe v okolju izvajalci klubov izvajajo treninge za urjenje kompetenc študentov in mladih brezposelnih. Poleg teh aktivnosti so izvajalci vključeni v manjše sprotne projekte skupine, kot je na primer oblikovanje nove metode dela z mladimi (npr. Karierko).

Nefiks karierni klubi logo 200pxNefiks jezikovni klubi
Mladim omogočajo, da pridejo do znanja tujih jezikov na drugačen, neformalen način. Jezika se učijo s pomočjo rojenega govorca. Klubi se srečujejo enkrat tedensko, najmanj desetkrat v istem terminu na istem kraju, pri tem pa ne gre za tečaj, ampak za možnost pogovora in spoznavanja določene države in jezika.

Mednarodni projekti
V letošnjem letu sodelujemo v treh večjih mednarodnih projektih, v katerih mladim v Sloveniji s pomočjo delavnic omogočamo razvoj njihovih talentov, nadgrajevanje znanja ter...

Nefiks karierni dan
Z novim šolskim letom so nove generacije srednješolcev postavljene pred odločitev, ki je še kako pomembna za njihovo nadaljnjo študijsko pot in življenje. Verjamemo v možnost izbire in si želimo mlade podpirati pri raziskovanju njihove karierne orientacije in pri razvoju talentov ter jih opolnomočiti za prevzemanje odgovornosti za pomembne odločitve v življenju. Ker pa je Nefiks karierni dan dogodek, ki se dogaja po celi Sloveniji, bomo tako vsi skupaj na isti dan ozaveščali mlade o poklicni prihodnosti (ter posledično širšo javnost) in bo tako ta tematika dobila pozornost, ki si jo zasluži.

 


 

talentiran A SI 200px

Portal talentiran.si
Skrbimo za vse informacije s področja zaposlitvene pismenosti na enem mestu.
Vsakodnevno objavljamo članke iz področja mladih in zaposlovanja ter aktualne novice glede aktivnosti, izobraževanja in dogodkov znotraj Zavoda Nefiks.


Nefiks priznanje
Namen priznanja je spodbujati mlade k beleženju znanja, sposobnosti in spretnosti, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem (seminarji, delavnicami, prostovoljnim delom, študentskim delom).

e-Nefi
Elektronski časopis za naše člane in uporabnike Nefiksa z aktualnimi informacijami.

Nefiks publikacije
Izdajamo publikacije s področja zaposlitvene pismenosti, neformalnega izobraževanja, poklicne orientacije. V e-obliki so na voljo v Nefiks knjižnici.

Svetovanje
Individualno svetovanje s področja poklicne orientacije s pomočjo naših strokovnjakov in kadrovikov uspešnih slovenskih podjetij, po predhodni najavi na naš uradni mail.
svetovanje logo

 


 

Pretekli projekti

Nefiks zaposlitvene resitve logo 200pxNefiks zaposlitvene rešitve
V projektu Nefiks zaposlitvene rešitve so mladi dobili dolgoročno obravnavo in strokovna usposabljanja za razvoj lastnih kompetenc. Najmanj tri mesece so delovali v Nefiksovih petkah (5 članov) in eno leto v skupinah Moje kompetence (do 20 članov). Vsaka petkaje v sodelovanju z delodajalcem izbrala aktivistični ali projekt varovanja zdravja. S pomočjo e-Nefiksa so mladi ustvarili nadgrajujoč kompetenčni profil, viden delodajalcem.

Nefiks zaposlitveni klubi orto 200pxZaposlitveni klubi za mlade
So klubi, kjer si je skupina od 10 do 15 mladih iskalcev prve zaposlitve širila (in iskala) svoje zaposlitvene možnosti.
V prvem mesecu so mladi v skupini iskalcev prve zaposlitve s strokovno pomočjo najprej začrtali agendo kluba, pripravili svoj CV in zastavili svoj karierni plan, kjer so opredelili zaposlitvene načrte in izpostavili zaželene delodajalce.
Naslednja dva meseca sta bila posvečena raznim delavnicam ter Nefiks izzivom, kjer so udeleženci na inovativne načine pristopali do želenih delodajalcev. S tem pilili svoje sposobnosti prodaje ‘izdelka’ - sebe, kot najboljšega možnega kandidata za njihovo podjetje, širili svojo socialno mrežo, zboljševali svoje kompetence in pridobili orodja za boljše nastopanje na trgu delovno sile.
Z izvajanjem klubov smo pričeli leta 2012/2013. V štirih letih pa se je skupno zaposlilo že 163 udeležencev klubov po vsej Sloveniji.


Nefiks 50odtenkovsiveekonomije logo 200px50 odtenkov sive ekonomije
Mlade smo motivirali k razmišljanju, debati ter po možnosti k aktivnemu sodelovanju pri zmanjšanju obsega sive ekonomije.

Nefiks podjetni petki 200px

Podjetni petki
Mlade smo za en dan popeljali v uspešna slovenska podjetja, kjer so reševali zastavljene izzive in spoznavali ključne kadre. Na tak način so krepili zaposlitveno pismenost in socialni kapital. Kasneje smo podjetne petke preimenovali v Nefiks izziv.

Okrogle mize & posveti na temo zaposljivosti mladih
Nefiks posveti na aktualno tematiko beleženja in zaposlovanja, ter položaja mladih v družbi.

 

Katalog aktivnosti Zavoda Nefiks iz 2017 si lahko ogledate TUKAJ.

Katalog aktivnosti Zavoda Nefiks iz 2015 si lahko ogledate TUKAJ.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00