fbpx
Stičišče Središče - Prošnja za podporo

| Aktualno

Na Zavodu Nefiks se prijavljamo na sklop B Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023 – regionalna stičišča.

Stičišča združujejo organizacije, ki delujejo na različnih vsebinskih področjih v isti regiji, v Sloveniji jih deluje dvanajst. Prijavljamo se za osrednjeslovensko regijo, saj verjamemo, da lahko s svojimi izkušnjami in s svojim pristopom odpremo širši prostor za povezovanje, nudimo strokovno podporo in pomoč ter partnersko sodelovanje vsem organizacijam, ki si tega želijo.

Podprite nas s podpisom dogovora o sodelovanju


SticisceSredisce pinKot regionalno stičišče za osrednjeslovensko regijo bomo:

  • osnovali strateški svet, ki bo znotraj stičišča sprejemal smernice delovanja. Vanj bosta vključeni praviloma dve nevladni organizaciji iz posamezne občine Osrednjeslovenske regije. Izvajali brezplačna usposabljanja in delavnice, ki jih boste v lokalnem okolju izpostavili kot potrebo. Pri tem pa bomo, če bo to možno, znanje črpali tudi iz lokalnih organizacij.
  • Organizacijam brezplačno pomagali pri pripravi statutov, pravilnikov s področja varovanja osebnih podatkov, pridobivanja statusa v javnem interesu ipd ...
  • Prepoznali organizacije, ki jih bomo umestili v proces NVO s potencialom. Izbrane organizacije bomo mentorirali in strokovno podprli pri strateškem razvoju.
  • Vzpostavljali mehanizme za povezovanje z organizacijami iz drugih občin in tujine, posledično razvijali mednarodno sodelovanje in kadrovska usposabljanja doma in v tujini.
  • Informirali o priložnostih, ki jih imajo nevladne organizacije na področju črpanja sredstev na domačih in EU razpisih, pri razvoju tržnih dejavnosti in na strokovnem področju delovanja.
  • V sodelovanju s ključnimi deležniki razvoja lokalnega okolja (razvojnimi agencijami ...), razvijali projektna partnerstva in spodbujali izvajanje projektov, ki bodo omogočali zaposlovanje, promocijo, razvoj tržnih in drugih dejavnosti in vidnost organizacij v lokalnem okolju.
  • Vzpostavljali mehanizme za redno sodelovanje z občinami in gospodarskim sektorjem ter organizacije medsebojno povezali in usposobili za lobiranje ter zagovorništvo.
  • Prenašali primere dobrih praks drugih regijskih stičišč in primere iz tujine v lokalna okolja.
  • Pomagali pri oblikovanju celostne grafične podobe in osnovne spletne strani ter skozi naše kanale krepili vašo prepoznavnost na spletu in družbenih omrežjih.

Prošnjo za podporo najdete tukaj.

Vaša podpora – podpis priloge E, dogovora o sodelovanju s pridruženim partnerjem, nam bo omogočala, da vam bomo v primeru pridobitev sredstev na razpisu nudili podporno okolje za vaše nadaljnje delo in razvoj. Prilogo E najdete tukaj.

 

 

 

 


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00