fbpx
Nefiks karierne rešitve za mlade iskalce zaposlitve

| Nefiks karierne rešitve

Nefiks karierne rešitve je projekt, ki ga izvajamo pri Zavodu Nefiks. Financiran je preko javnega razpisa “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”, sklop A – Regionalni projekti, vzhodna kohezijska regija, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo oziroma projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb

Opis projektnih aktivnosti

Projekt mladim pomaga do vseživljenjske karierne pismenosti. Dosegli jo bodo z razvojem kompetenc in sposobnostjo vodenja kariere, vključno z beleženjem neformalno pridobljenega znanja. Vsak udeleženec bo sposoben kompetence ovrednotiti, nadgraditi in vnovčiti na trgu dela.

Na podlagi spletne strani z orodji za beleženje bomo organizirali kampanjo #mladiinkompetentni. Ta bo dvignila zavest o pomenu beleženja in o tem, da lahko kompetence za zaposlitev mladi razvijajo v mladinskem sektorju.

Izvajali bomo dva izobraževalna sklopa z naslovoma: Manager družbenih omrežij in Samostojno na trg dela.

Projekt je financiran preko javnega razpisa “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”, sklop A – Regionalni projekti, vzhodna kohezijska regija, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo oziroma projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
• Prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«,
• Prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«,
• Specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Več informacij o skladu: www.eu-skladi.si
Več informacij o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-krepitev-kompetenc-mladih-skozi-aktivno-drzavljanstvo-za-vecjo-zaposljivost/

Projekt izvajamo v sodelovanju s partnerjema:

Trajanje projekta: od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021
Pogodbena vrednost projekta: 178.000,00 €

Cilji projekta:

  • Cilj 1: Izvedli bomo dva sklopa usposabljanj. Temu pa bomo dodali krajše dodatke s področja mehkih veščin.
  • Cilj 2: Pripraviti vsaj 3 delavnice za delodajalce na teme upravljanja družbenih omrežij in beleženja pridobljenega znanja.
  • Cilj 3: Podjetja zastavijo vsaj 3 izzive, ki jih mladi rešujejo.
  • Cilj 4: Izvesti promocijsko kampanjo #mladiinkompetentni.
  • Cilj 5: Vzpostaviti spletno stran s sistemi beleženja NFI v Sloveniji.
  • Cilj 6: v e-Nefiks (ali druga orodja beleženja) vpisati vse udeležence projekta, ki dobijo možnost za povezovanje z delodajalci v e-Nefiksu.
  • Cilj 7: Pripraviti 3 publikacije na področju karierne pismenosti in beleženja NFI.
  • Cilj 8: Nefiks karierni avtobus.
  • Cilj 9: Posvet o beleženju.
  • Cilj 10: Dogodki z delodajalci.

V okviru projekta bomo dosegli naslednje rezultate:
Najmanj 45 vključenih mladih, ki bodo opravili vsaj 90 ur usposabljanj, bo po izhodu iz operacije zaposlenih v deležu vsaj 65 % (najmanj 29 mladih).

Kontakt
Za več informacij in vprašanja pišite na: karierne.resitve@nefiks.si
Vodja projekta: Nives (nives.felic@nefiks.si)
Strokovni sodelavec: Jan (jan.magdic@nefiks.si)


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00