fbpx
Ob 9. maju, DNEVU EVROPE

| Nefiks karierne rešitve

9. maja praznujemo mir in enotnost v Evropi. Letošnje praznovanje poteka predvsem v luči COVID – 19, pri čemer institucije EU, s katerimi smo v tesnem stiku tudi na Zavodu Nefiks, želijo čim večjo enotnosti pri spopadanju z izzivi današnjega časa. Pri tem imamo veliko vlogo tudi mladi. Res je, da je trenutna situacija mnoge mlade in študente omejila na delovanje znotraj Slovenije, toda s pridobivanjem potrebnih znanj in kompetenc, bodo po premaganih ovirah vrata v Evropsko unijo odprta bolj kot kadarkoli prej!

2020 9 maj dan evrope

V številnih državah članicah je visoka stopnja brezposelnosti mladih nesrečna realnost. Evropski socialni sklad je glavni instrument Evrope, ki podpira zaposlovanje in poštene zaposlitvene možnosti, ena izmed prednostnih nalog pa je ravno pomoč mladim. ESS pri tem ponuja mnogo priložnosti za usposabljanja, ki dajejo mladim iskalcem zaposlitve za trg dela potrebna znanja, spretnosti in kvalifikacije. S strani Evropskega socialnega sklada je v tem trenutku financiran tudi projekt Nefiks karierne rešitve, ki bo potekal do 15. septembra 2021 in v katerega bo vključenih vsaj 45 mladih.

Eden izmed načinov ESS doseganja višje zaposljivosti in vključenosti mladih, je beleženje neformalno pridobljenega znanja. Postopki za potrjevanje slednjega temeljijo na Evropskih smernicah za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, ter na podlagi priporočila Sveta Evropske unije o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja.

Inštitut Nefiks je najvidnejši akter in vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. S ponosom se ponašamo tudi s tem, da letos praznujemo 20 let delovanja!

Mladi ne pridobivajo vitalnih izkušenj zgolj z delom, pač pa se učijo iz različnih življenjskih situacij in s tem pridobivajo dragocene izkušnje oziroma kompetence. Ta paleta pridobljenih kompetenc se nato prenaša v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje in v vsakdanje življenje. Pomen neformalno pridobljenega znanja in kompetenc zato ne smemo zanemarjati, nujno pa je, da ga mladi beležijo na način, ki bo primeren tako za potrebe nadaljnjega izobraževanja, kot tudi potrebe zaposlovanja.

Glavni projekt Nefiksa je knjižica s spletno različico, ki je bila zasnovana za pomoč posameznikom in organizacijam z beleženjem znanja, veščin in kompetenc, razvitih z različnimi dejavnostmi, kot so prostovoljno delo, delavnice, jezikovni tečaji in drugih dejavnostih. Njen glavni cilj je vključevanje, prepoznavanje in upoštevanje mladinskega in prostovoljnega dela v formalnem izobraževalnem sistemu, štipendijskih shemah in zaposlovanju. Poleg beleženja mlade motivira k učenju, udejstvovanju in razvoju vedno novih kompetenc, istočasno pa omogoča celovit pregled nad lastnimi kompetencami, ter ber posledično boljšemu načrtovanju kariere.

Mladi lahko številne kompetence pridobijo tudi z udejstvovanjem v programih Evropske solidarnostne enote. Ena od možnosti znotraj programa ESE je mednarodno prostovoljstvo, katero omogoča posamezniku, da opravlja mednarodno prostovoljstvo do 12. mesecev v drugi državi. David, ESE prostovoljec, ki smo ga na Zavodu Nefiks gostili do konca februarja je na sredini svoje prostovoljske izkušnje povedal, da je to obdobje zanj ne le priložnost za učenje, pridobivanje novega znanja in odkrivanje Slovenije, ter kako zelo ga ta izkušnja izpopolnjuje.

2020 9 maj Nefiks citat ESE

Naše poslanstvo udejstvujemo tudi s skrbno pripravo nove kampanije z naslovom #mladiinkompetentni, ki poteka v sklopu projekta Nefiks karierne rešitve, ki je financiran iz ESS sklada. V izdelavo promocijske kampanje, katere samo ime je že več kot zgovorno, smo vključili mlade udeležence spletnega usposabljanja Manager družbenih omrežij, ki poteka v okviru Nefiks kariernih rešitev. Cilj kampanje bo promocija beleženja kompetenc, ki se bo osredotočala na spletno stran www.beleži.si.

Za izboljšanje možnosti beleženja neformalno pridobljenega znanja je v pripravi tudi nova spletna stran www.beleži.si. 

Spletna stran nastaja na podlagi izkušenj večih organizacij, ki se s beleženjem neformalnih kompetenc že ukvarjajo (TiPovej, Mepi, Taborniki, Študentska organizacija Slovenije, Zavod Voluntariat) k sodelovanju pa bomo povabili tudi druge akterje.

Cilj spletne strani je predvsem povečanje prepoznavnost različnih orodij, ki jih uporabljajo organizacije. Različni načini beleženja bodo tako zbrani na enem mestu, mladi pa se bodo na podlagi tega lahko odločili za tisto, ki jim v tistem trenutku bolj odgovarja. Poleg naštetega lahko mladi na spletnem mestu vidijo, kje lahko pridobijo še dodatne kompetence. Velikega pomena pa je tudi, da bo stran www.beleži.si pripomogla k promociji in višji prepoznavnosti mladinskega dela tudi zunaj sektorja in pri različnih delodajalcih.

Zavod Nefiks

Viri:
- https://esn.org/blog/happy-europe-day
- https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_sl
- https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/64-validation-non-formal-and-informal-learning-slovenia
- http://talentiran.si/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=115
- https://www.misss.si/clanstvo?id=168

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00