fbpx
Veščine, potrebne za delovna mesta prhodnosti

| Nefiks karierne rešitve

Brezposelnost je ena izmed večjih težav, s katero se soočajo mladi v zadnjih letih. Mnogo je mladih, ki kljub visoki izobrazbi le stežka najdejo zaposlitev v svoji panogi. Razlogov za to je sicer veliko, vključno s pomanjkanjem delovnih mest in vse večjim številom prebivalstva.

kompetence prihodnosti 

Ker situacija v svetu mladim ni najbolj naklonjena je še toliko bolj pomembno, da ste za vstop na trg dela kar najbolje pripravljeni. Namreč zavedati se moraš, da dobra izobrazba ne pripelje nujno do poklica, ki bi si ga želel/a opravljati. Vse večji poudarek je na veščinah, ki jih mladi potrebujejo, a jih veliko izobraževalnih programov ne nudi. Spodaj si preberi, katere izmed njih moraš nujno osvojiti pred iskanjem svoje prve zaposlitve.

❗️Digitalna pismenost

V današnjem digitaliziranem svetu skoraj vsaka kariera vključuje uporabo neke vrste tehnologije. Več kot imamo izkušenj in znanj na področju upravljanja le te, bolj boš kot kandidat/ka zanimiv/a za delodajalca. Digitalno pismenost lahko opredelimo kot poznavanje različnih tehnologij, velik poudarek pa je tudi na hitrem učenju njihove uporabe.

❗️Analiza informacij

Ob široki razpoložljivosti tehnologije imajo mladi na dosegu roke veliko znanja. Zaradi tega ne potrebujejo nujno glave polno znanja, ampak spretnosti za dostop do informacij, ki jih morda potrebujejo za reševanje težav. Poleg dostopa je potrebna tudi sposobnost ocene in analize informacij, ter dobre presoje, kaj je pomembno za specifično situacijo.

❗️Reševanje problemov

Kot je že razvidno, je ena izmed najpomembnejših veščin, ki jo je potrebno osvojiti pred vstopom na trg dela, spretnost reševanja problemov. Današnja delovna mesta namreč niso več standardizirana in pasivna, temveč so zelo dinamična in zahtevajo veliko spretnosti pri spopadanju s raznimi težavami, ki se lahko pojavijo.

❗️Prilagodljivost

Sodobna delovna mesta se nenehno spreminjajo, zato je skoraj nemogoče napovedati, kako bodo določene panoge izgledale v prihodnosti. Da bi se s spremembami uspešno spopadali, je potrebno enostavno prilagajanje spremembam. Poleg spremembam na delovnem mestu morajo biti mladi sposobni tudi hitre spremembe v svojem mišljenju, ki je v skladu s težavami in situacijami, ki se morebit pojavijo. Na situacijo morajo gledati iz večih zornih kotov in oblikovati najboljši način ukrepanja.

❗️Radovednost in ljubezen do učenja

To sta eno izmed pomembnejših veščin, ki jih mladi potrebujejo za bodoča delovna mesta. Prihodnost je namreč nedoločena, zato ni omejitev, kaj se bodo delavci v prihodnosti morda morali naučiti. V tem primeru je nekdo, ki se rad uči, vedno boljši kandidat za delovno mesto.

❗️Mladinsko podjetništvo

Vsi mladi se zagotovo ne bodo lotili posla, vselej pa je občutek podjetnosti nujnost pri iskanju željene zaposlitve. Podjetja namreč želijo oseb, ki so sami zmožni sprememb in produciranja idej. Od mladih se namreč pričakuje, da bodo opravljali več kot samo seznam svojih dolžnosti.

❗️Komunikacijske sposobnosti

Mnogi delodajalci uvrščajo pisanje in govorno znanje med glavne lastnosti, ki jih iščejo pri svojih zaposlenih. Namreč ne glede na to, kako velike so lahko tvoje ideje, te nimajo pomena, če jih ne znaš učinkovito komunicirati.

❗️Samospoznanje in čustvena inteligenca

Ena najpomembnejših veščin prihodnosti je, da mladi dovolj dobro poznajo svoje prednosti in slabosti. Ko delavec razume sebe, se lahko po potrebi prilagodi, poleg boljšega pristopa pri reševanju težav, pa so sposobni tudi boljšega sodelovanja z drugimi. Tako imenovana čustvena inteligenca omogoča navezovanje stikov s sodelavci, nadrejenimi in vsemi v podjetju. Močna povezava pa je bistvenega pomena v vsaki panogi.

❗️Globalno državljanstvo

Zaradi napredne tehnologije je naš svet manjši kot kadarkoli prej. Veliko poklicev zahteva sodelovanje z najrazličnejšimi ljudmi po celem svetu. Mladi morajo biti seznanjeni z zunanjim svetom, hkrati pa morajo imeti spoštovanje in razumevanje do drugih kultur.

Tako imenovano globalno državljanstvo mladi razvijajo s potovanji in povezovanji z ljudmi različnih kultur, znanje vsaj enega tujega jezika pa je bogastvo, ki te lahko naredi dragocenega kandidata za zaposlitev.

Viri:


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00