fbpx Nefiks
Sobota, 24 Oktober 2020

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

[prejeli smo]Vloga prostovoljstva v dolgoživi družbi

Smo že globoko v drugi polovici leta in prav kmalu bo tu 5. december, Mednarodni dan prostovoljstva. Letos je čas za Forum prostovoljstva, katerega tema bo Vloga prostovoljstva v dolgoživi družbi.

Vabimo vas, da si že zdaj rezervirate čas v četrtek, 3. 12. 2020, saj si želimo plodno in vsebinsko polno razpravo. Več informacij o izvedbi dogodka boste prejeli naknadno.

Prostovoljstvo je prepoznano kot pomembna aktivnost, ki omogoča široko vključevanje starejših v družbo in zvišuje kakovost bivanja vseh ljudi v skupnosti. Starejšim omogoča uporabo pridobljenih znanj in izkušenj, širjenje socialnih mrež, preprečuje osamljenost in izolacijo. Zato pomaga ohranjati in krepiti telesno in duševno zdravje ter dobro počutje. Preko prostovoljstva starejši prevzemajo nove družbene vloge, ki jih ljudje potrebujemo, ko se otroci osamosvojijo, še bolj pa ob odhodu v pokoj. Prostovoljstvo za skupnost povečuje občutek koristnosti, pripadnosti in povezanosti s skupnostjo.

vloga prostovoljca

Forum je namenjen vam, članicam Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, zato vas vabimo, da se aktivno vključite že v vsebinsko pripravo foruma. Zanima nas, kaj vas v povezavi z dolgoživo družbo in prostovoljstvom zanima oz. s katerimi vprašanji, izzivi ali problemi se pri svojem delu srečujete? Se ukvarjate z vprašanji, kako prilagoditi prostovoljstvo starejšim, kako jih aktivirati (motivirati) v prostovoljstvo? Si želite spoznati čim več dobrih praks vključevanja starejših v prostovoljstvo ali bi želeli svojo prakso predstaviti drugim?

Vabimo vas, da izpolnite krajši vprašalnik, in poleg izzivov, s katerimi se srečujete, kratko opišete tudi svoje primere dobrih praks s področja dolgožive družbe, ki bi jih bili pripravljeni predstaviti. Med prijavljenimi praksami bomo izbrali nekaj najbolj zanimivih za predstavitev na forumu. Če bo takih primerov več, kot jih bomo lahko predstavili na forumu, jih bomo z vsemi kontakti objavili na spletni strani prostovoljstvo.org.

Povezava do anketnega vprašalnika: https://www.1ka.si/a/298208

Rok za oddajo predlogov: ponedeljek, 28. september 2020.