fbpx
17. november - mednarodni dan študentov

| Aktualno

Danes, 17. novembra, študentje po vsem svetu obeležujejo mednarodni dan študentov.

17. novembra po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan študentov v spomin na dogodke iz leta 1939, ko so nacisti v koncentracijska taborišča deportirali več kot 1200 študentov praške univerze. Za dan študentov ga je razglasil mednarodni študentski svet v Londonu 1941. Kasneje se je prav na ta dan zgodilo še precej pomembnih dogodkov in uporov s strani študentov. Med bolj znanimi je študentski upor, ki se je zgodil 1989 na Češkoslovaškem in je pripeljal do tako imenovane žametne revolucije.

2020 11 17 danSTUDENTOV 3

Pomen izobraževanja

Izobraževanje postaja vse bolj pomembno področje ne le z vidika individualnega razvoja temveč tudi družbenega. Izobraževanje prispeva k boljšemu razumevanju in spodbujanju gospodarske rasti, izboljšanju socialne kohezije in zmanjševanju družbenih neenakosti, ter k večji družbeni blaginji. Ker pa je izobraževanje v družbi znanja vse bolj pomembno, se srečuje z različnimi izzivi.

Vse več visoko izobraženih

Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije, je bilo v šolskem letu 2019/2020 v višješolsko ali visokošolsko izobraževanje vključenih 45,7% mladih, starih med 19 in 24 let. V tem šolskem letu je bilo v terciarno izobraževanje vključenih 76.725 študentov, kar je za 1% več, kakor leto pred tem. Prav tako se je v študijskem letu 2019/2020 v prvi letnik visokošolskega izobraževanja prvič vpisalo 2,4% več oseb kakor v prejšnjem študijskem letu (SURS, 2020).

Prepad med usposobljenostjo mladih in potrebami trga

Po podatkih OECD ob povečanju deleža izobraženih (predvsem visoko izobraženih posameznikov v razvitih državah) zaposleni ne zasedajo nujno tistih delovnih mest, ki ustrezajo stopnji ali področju njihove izobrazbe. Velikokrat se zgodi, da je delavec veliko bolj usposobljen, kakor od njega zahteva delovno mesto. Na drugi strani ugotovitve kažejo, da so nekateri manj usposobljeni za svoje delavno mesto pridobili potrebne veščine zunaj formalnega šolanja – torej z izkušnjami, učenjem na delovnem mestu in naknadnem izobraževanjem.

2020 11 17 danSTUDENTOV 4

Podatki za Slovenijo

Tudi v Sloveniji je vedno bolj opazen razkorak med znanji, ki jih nudi izobraževalni sistem, in tistimi, ki jih potrebuje gospodarstvo. Poročilo o razvoju za leto 2019 navaja, da ima v Sloveniji med delovno aktivnimi prebivalci dobra četrtina neustrezno raven izobrazbe glede na delovna mesta, ki jih zasedajo. Poročilu navaja tudi, da mnogim zaposlenim primanjkujejo predvsem nekatera znanja in spretnosti, kot so socialne in verbalne spretnosti, sposobnost logičnega sklepanja, ter veščine, ki so povezane z načinom dela, na primer sodelovanje, prilagodljivost, vestnost, samostojnost.

Kako na tem področju prispeva Zavod Nefiks

Slovenski izobraževalni sistem od mladostnikov zahteva karierno opredelitev že pri petnajstih letih, ko izbirajo srednjo šolo, in ob polnoletnosti, ko se odločajo za študijski program. Z namenom olajšanja poklicne izbire Zavod Nefiks v letu 2021 že šestič pripravlja Nefiks karierni dan, na katerem dijaki prejmejo informacije o različnih priložnostih in o potencialnih možnostih zaposlovanja. Na letošnjem kariernem dnevu se obračajo na širše okolje - Evropska unija, pod geslom: ''Prihodnost je v povezovanju''. Katarina Vetrih, vodja projekta Nefiks karierni dan:

2020 11 17 danSTUDENTOV 2

Poleg kariernega dneva Zavod Nefiks organizira tako imenovane karierne klube, ki mladim pomagajo pri odrivanju lastnih kariernih potencialov, razvijanju kompetenc in spoznavanju trga dela in priložnosti, ki jih ta nudi. Vizija Zavoda Nefiks je premostitev prepada med potrebami trga dela in usposobljenostjo mladih.

Viri:
https://www.obessu.org/site/assets/files/1373/history_of_the_international_students_day.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/7746
https://www.studentarija.net/17-november-svetovni-dan-studentov/
https://ssum.um.si/2018/11/po-svetu-17-novembra-zaznamujemo-mednarodni-dan-studentov/
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/9/111
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k3tpt04lcnt-en.pdf?expires=1605091295&id=id&accname=guest&checksum=355C9CA02688C18D5D25135559AF5033
https://www.deloglasnik.si/Novica/69/Od-izobrazbe-do-trga-dela-kje-se-je-zalomilo/
https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2019/Porocilo_o_razvoju_2019.pdf
https://www.student.si/studij-in-kariera/ali-izbira-studija-vpliva-na-nadaljnjo-kariero/
http://talentirana.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=108&Itemid=546
http://mreza-kroj.si/nefiks-karierni-dan-2020-prihodnost-je-lokalna/
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-080-2/023-035.pdf


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00