fbpx
Ali bo stranka plačala toliko za moj izdelek?

| Nefiks karierne rešitve

Določanje prodajne cene po metodi »stroški plus ciljni dobiček«
Le malo podjetniških odločitev je pomembnejših od določanja prodajne cene, saj mora podjetje prodajati svoje izdelke ali storitve po ceni, ki je dovolj visoka, da pokrije vse stroške, hkrati pa omogoči doseganje dobička. Če so cene previsoke, podjetje ne dobi kupcev, če pa so prenizke, pa namesto z dobičkom posluje z izgubo.


Če ste se pred kratkim lotili podjetništva morate pri določanju prodajne cene upoštevati naslednje dejavnike:

- stroške (cena mora pokriti stroške, če želite poslovati z dobičkom),
- kupce (kako sprejemajo ceno glede koristi),
- ravnanje konkurentov,
- elastičnost povpraševanja (reakcija na spremembe v ceni),
- način distribucije izdelka/storitve
- zmogljivost proizvodnje in ponudbe podjetja (kako najbolj optimalno izkoristiti proizvajalne zmogljivosti),
- potrebe po vzdrževanju oziroma trajnost izdelka/storite (npr. koliko je bilo reklamacij kupcev, popravil v garancijskem obdobju izdelkov).

Pri določanju primerne prodajne cene morate dobro poznati tudi zakonitosti delovanja trga. V večini primerov prodajnih cen ne določa podjetje oz. podjetnik, temveč jih okvirno določa trg, kar pomeni, da prodajno ceno določite glede na cene, ki jih ima vaša konkurenca. V primerih, ko imate unikaten izdelek ali storitev in se le-ta značilno razlikuje od ponudbe na trgu, pa prodajno ceno postavlja podjetje in ima pri tem več možnosti, kot jih bomo opisali v nadaljevanju.

2021 stranka izdelekStroški plus ciljni dobiček
Način določanja cen po metodi »stroški plus dobiček« se največkrat uporablja v naslednjih štirih situacijah:
1️⃣ V primerih, ko imate kot prodajalci veliko moč pri postavljanju cen.
2️⃣ V primerih, ko je vaš izdelek ali storitev zelo prilagojen zahtevam naročnika.
3️⃣ V dejavnostih, kjer so cene regulirane s strani države.
4️⃣ V primerih, ko na trg prodirate z novim izdelkom.

V teh primerih je prodajna cena odvisna od stroškov izdelka ali storitve in se v praksi največkrat postavlja kot stroškovna cena plus marža po naslednjem izračunu:

STROŠKI IZDELKA + PROFITNA MARŽA (v % od stroškov) = PRODAJNA CENA
V izračunu lahko kot stroške izdelkalahko vzamete proizvajalno ceno izdelka (stroške, nastale v proizvodnji), polno lastno ceno izdelka – kot smo jo izračunali v prejšnjem članku, ali le spremenljive stroške izdelka/storitve.

V praksi se pogosto dogaja, da kot stroškovno ceno izračunamo le proizvajalno ceno izdelka, v katero pa niso vključeni stroški prodaje, nabave in uprave podjetja. Te stroške morate zato imeti v mislih pri postavljanju marže. Višina profitne marže je odvisna od želenega dobička, hkrati pa mora v tem primeru marža pokriti vse ostale stroške, ki jih niste zajeli v izračunu stroškov izdelka ali opravljene storitve.

Metoda »stroški plus dobiček« ima veliko prednost - zelo enostavno ga je izračunati. Ima pa tudi veliko pomanjkljivost in sicer ne upošteva kupcev. Pomembno se je vprašati, ali bodo kupci pripravljeni plačati takšno ceno, zato dober premislek o višini marže vsekakor ni odveč.

Viri: 

https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/poglavje_4_dolocanje_cene.pdf
https://www.pexels.com/photo/white-product-label-1111319/

 2020 NKR logo all5 nalozbo rgb


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00