fbpx
  • Zavod Nefiks
  • Aktualno
  • Hvalevreden primer medsektorskega dialoga v boju proti spolnemu nasilju in nadlegovanju
Hvalevreden primer medsektorskega dialoga v boju proti spolnemu nasilju in nadlegovanju

| Aktualno

9. novembra je v Mestni hiši v Ljubljani Komunalno redarstvo Mestne občine Ljubljana, v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru, organiziralo srečanje deležnikov, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko spolnega nasilja in nadlegovanja na območjih nočnega življenja.

Srečanje je bilo organizirano v okviru projekta SHINE (Sexual Harassment in Nightlife Entertainment Spots: Control and Prevention), ki ga financira EU v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo (REC).

Namen srečanja je bil predstaviti rezultate SHINE-a in razpravljati o obstoječih načinih preprečevanja spolnega nasilja in nadlegovanja.

Za namene projekta SHINE je nasilje definirano kot “neželjena spolna dejanja, ki jih opredelimo kot verbalna, neverbalna in fizična vedenja ter dejanja spolne narave, ki posegajo v posameznikovo integriteto in nedotakljivost ter jih posamezniki občutijo kot neželena ali pa so jim izpostavljeni pod priliso", medtem ko je spolno nadlegovanje opredeljeno kot "eno izmed oblik spolnega nasilja, katerega namen ali učinek je poseg v dostojanstvo osebe z ustvarjanjem zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja”. S poudarkom na rezultatih raziskave iz leta 2014, ki jo je izvedla Agencija EU za temeljne pravice, po kateri je vsaj 8 % žensk doživelo spolno nasilje na področju nočnega življenja, od oseb, s katerimi niso bile v partnerskem odnosu, smo se skozi specifične razmere na področju nočnega življenja, ki prispevajo k pogostosti spolnega nasilja, seznanili s samim ciljem projekta (“ustvariti delovni model za preprečevanje in nadzor spolnega nadlegovanja na območjih nočnega življenja v mestih”), pa tudi z eno glavnih dejavnosti za dosego tega cilja. Ta aktivnost poteka v obliki Memoranduma in označevanja obratov, ki sledijo ničelni toleranci do spolnega nasilja in nadlegovanja, katerih funkcija bo ozaveščanje o pomenu zatiranja nasilja ter izobraževanje zaposlenih o prepoznavanju tveganih situacij v nočnih klubih in lokalih. S tem Memorandumom bi lahko lokali postali varnejša območja za druženje in brezskrbno socializacijo, možnost spolnega nadlegovanja in nasilja pa bi se bistveno zmanjšala. Prisotni deležniki v skupinski razpravi so delili svoje izkušnje v zvezi s preprečevanjem spolnega nasilja in nadlegovanja ter podali konstruktivne predloge za izboljšanje funkcionalnosti in učinkovitosti Memoranduma.

Menim, da je to srečanje odličen način dialoga in medsektorske razprave o izjemno občutljivi in ​​pomembni temi, o kateri se premalo govori. V specifičnih okoliščinah nočnega življenja so ženske najpogosteje žrtve spolnega nasilja in nadlegovanja, velik del pa se jih, zaradi nezaupanja v institucije, strahu pred obsojanjem, doživljnju travm in občutka nemoči, ne pristopi k pristojnim organom. Žrtve ostajajo zapostavljene, pogosto krivijo sebe za dejanja nasilnežev, nasilneže pa spodbujajo k morebitnim prihodnjim nasilnim dejanjem. Pohvale vredno je izkoreninjanje vsakršnega nasilja, še posebej nasilja na podlagi spola, izobraževanje zaposlenih o prepoznavanju nevarnih situacij in označevanje varnejših nočnih prostorov, kar je tudi pomemben korak k varnejšemu (nočnemu) življenju. V upanju, da bodo podobnim pobudam sledile tudi druge institucije in da bomo popolnoma izkoreninili spolno nasilje in nadlegovanje iz vseh družbenih (bodisi poslovnih, družinskih, partnerskih, prijateljskih) odnosov, podpirajmo idejo in koncept Memoranduma!

avtor: Matea Bučkal


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00