fbpx Nefiks
Nedelja, 7 Marec 2021

O Zavodu Nefiks      Nefiks.si      Naše aktivnosti       Ponudba      English

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

  • Domov
  • Dejavnosti zavoda Nefiks

Dejavnosti zavoda Nefiks

Nefiks-LogoRGB

 

 

KATALOG AKTIVNOSTI ZAVODA NEFIKS IZ 2017 SI OGLEJTE S KLIKOM TUKAJ.

KATALOG AKTIVNOSTI ZAVODA NEFIKS iz 2015 SI OGLEJTE S KLIKOM TUKAJ.

Beleženje neformalno pridobljenega znanja z Nefiksom

Z indeksom Nefiks – knjižico in e-Nefiksom, ki se nahaja na portalu www.nefiks.si mladim pomagamo zabeležiti vse kompetence, ki so jih pridobili v vseh vrstah neformalnega učenja; tako pri izobraževanju, kakor tudi pri delu.

 

nefiks promocijsko mesto logo za spletno stran opt

AKTUALNI PROJEKTI:

Nefiks zaposlitvene rešitve

V Projektu Nefiks zaposlitvene rešitve mladi dobijo dolgoročno obravnavo in strokovna usposabljanja za razvoj kompetenc. Najmanj tri mesece delujejo v Nefiksovih petkah (5 članov) in eno leto v skupinah Moje kompetence (do 20 članov). Vsaka petka v sodelovanju z delodajalcem izbere aktivistični ali projekt varovanja zdravja. S pomočjo e-Nefiksa mladi ustvarijo nadgrajujoč kompetenčni profil, viden delodajalcem.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

zaposlitvene resitve vektorsko opt

Kolegice

Vsaka posameznica ima možnost spoznati in se povezati z uspešno žensko iz svojega bodočega poklica. Ta postane njena mentorica — »kolegica«.

Dobivata se najmanj enkrat mesečno, za približno eno uro, na teh srečanjih pa razpravljata možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev v določenem poklicu.

kolegice logo

Karierni klubi Nefiks
Delujejo na različnih šolah po Sloveniji. V vsakem klubu je med 8 in 15 srednješolcev, ki se tedensko srečujejo z željo načrtovati svoje nadaljnje izobraževanje in kariero. Glavna načela, ki jim tako vodje - Nefiks tutorji, kakor tudi udeleženci sledijo, so načela Zavoda Nefiks.

Zaradi zaznane potrebe v okolju izvajalci klubov izvajajo treninge za urjenje kompetenc študentov in mladih brezposelnih. Poleg teh aktivnosti so izvajalci vključeni v manjše sprotne projekte skupine, kot je na primer oblikovanje nove metode dela z mladimi (npr. Karierko).

 

Jezikovni klubi

Mladim omogočajo, da pridejo do znanja tujih jezikov na drugačen, neformalen način. Jezika se učijo s pomočjo rojenega govorca. Klubi se srečujejo enkrat tedensko, najmanj desetkrat v istem terminu na istem kraju, pri tem pa ne gre za tečaj, ampak za možnost pogovora in spoznavanja določene države in jezika.

karierni klubi logo

 

 

 

 

logo nefiks jezikovni klubi opt

PRETEKLI PROJEKTI:

Zaposlitveni klubi za mlade

So klubi, kjer si je skupina od 10 do 15 mladih iskalcev prve zaposlitve širila (in iskala) svoje zaposlitvene možnosti.

V prvem mesecu so mladi v skupini iskalcev prve zaposlitve s strokovno pomočjo najprej začrtali agendo kluba, pripravili svoj CV in zastavili svoj karierni plan, kjer so opredelili zaposlitvene načrte in izpostavili zaželene delodajalce.

Naslednja dva meseca sta bila posvečena raznim delavnicam ter Nefiks izzivom, kjer so udeleženci na inovativne načine pristopali do želenih delodajalcev. S tem pilili svoje sposobnosti prodaje ‘izdelka’ - sebe, kot najboljšega možnega kandidata za njihovo podjetje, širili svojo socialno mrežo, zboljševali svoje kompetence in pridobili orodja za boljše nastopanje na trgu delovno sile.

Z izvajanjem klubov smo pričeli leta 2012/2013. V štirih letih pa se je skupno zaposlilo že 163 udeležencev klubov po vsej Sloveniji.

50 odtenkov sive ekonomije
Mlade smo motivirali k razmišljanju, debati ter po možnosti k aktivnemu sodelovanju pri zmanjšanju obsega sive ekonomije.

 logo zaposlitveni klubi opt

zaposlitveni klub logo

50 odtenkov logo

Podjetni petki
Mlade smo za en dan popeljali v uspešna slovenska podjetja, kjer so reševali zastavljene izzive in spoznavali ključne kadre. Na tak način so krepili zaposlitveno pismenost in socialni kapital. 
Kasneje smo podjetne petke preimenovali v Nefiks izziv.

podjetni petki logo

 

Poučni ponedeljki
Predavanja z različnimi vsebinami, kot so ''elevator pitch'', retorika, premagovanje anksioznosti itd. 
Mladim smo ponudi tudi tisto znanje, ki ga v šolah pri formalnih oblikah izobraževanja ne pridobijo, pa jim vseeno lahko zelo koristi v vsakodnevnem življenju.

poucni ponedeljki logo
Kam po maturi & Mozaik uspeha
Delavnici na temo poklicne orientacije za srednješolce.

matura logo

Okrogle mize & posveti na temo zaposljivosti mladih
Nefiks posveti na aktualno tematiko beleženja in zaposlovanja, ter položaja mladih v družbi.

okrogle mize logo

VEDNO AKTUALNO:

Nefiks tutorstvo
Skupina tutorjev, prostovoljcev, ki med vrstniki promovira Nefiks in mladim pomaga pri razvoju zaposlitvene pismenosti. Mladim pomagatjo pri prepoznavanju in beleženju neformalnega znanja v Nefiks.

tutorji logo

On-line Nefiks tutor izobraževanje
je povsem brezplačno in namenjeno tako tistim, ki želijo izvedeti več o Nefiksu in ga predstavljati, kakor tudi tistim, ki želite z Nefiks ekipo intenzivneje sodelovati tudi v projektih in ostalih aktivnostih.

online tutorstvo logo

Portal www.talentiran.si
Skrbimo za vse informacije s področja zaposlitvene pismenosti na enem mestu, saj se spletna stran dvakrat dnevno ažurira s članki s področja mladih in zaposlovanja.

talentiran logo

Svetovanje
Individualno svetovanje s področja poklicne orientacije s pomočjo naših strokovnjakov in kadrovikov uspešnih slovenskih podjetij, po predhodni najavi na naš uradni mail.

svetovanje logo

Nefiks priznanje
Namen priznanja je spodbujati mlade k beleženju znanja, sposobnosti in spretnosti, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem (seminarji, delavnicami, prostovoljnim delom, študentskim delom).

nefiks priznanje logo

prodajna mesta logo

Prodajna mesta
Razvito imamo mrežo prodajnih mest po vsej Sloveniji.

e Nefi opt

e-Nefi 
Elektronski časopis za naše člane in uporabnike Nefiksa z aktualnimi informacijami.

Nefiks publikacije
Izdajamo publikacije s področja zaposlitvene pismenosti, neformalnega izobraževanja, poklicne orientacije. V e-obliki so na voljo v Nefiks knjižnici.

nefiks publikacije logo